Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 1.000.000đ , Mở cửa: 8:00 - 21:00 (Thứ 2 > CN)
Danh mục sản phẩm

So sánh tính năng, đặc điểm của Dymo LabelManager & Dymo Rhino

Đinh Văn Hậu
Thứ Năm, 03/12/2020

Dymo LabelManager và Dymo Rhino là 2 dòng máy của thương hiệu máy in dãn nhán cầm tay DYMO, thuộc tập đoàn Newell Brands. Với các tính năng nổi bật cùng với những lợi ích mang lại cho người dùng. Dymo LabelManager và Dymo Rhino trở thành những công cụ hỗ trợ đắc lực trong các lĩnh vực như: hộ gia đình, văn phòng, thư viện, y tế, chăm sóc sức khỏe, viễn thông, sản xuất, công nghiệp…

Dymo LabelManager bao gồm các máy: LabelManager 160, LabelManager 210D, LabelManager 280, LabelManager 360D, 420P, LabelManager 500TS, LabelManager PnP, LabelManager  Wireless PnP.

Dymo Rhino bao gồm các máy: Rhino 4200, Rhino 5200, Rhino 6000.

Để hiểu rõ thêm về tính năng và đặc điểm của các dòng máy, chúng ta sẽ tham khảo bảng so sánh dưới đây:

Điểm chung của các máy :

Độ phân giải của nhãn : 180 dpi và sử dụng công nghệ: in nhiệt
Loại nhãn sử dụng cho máy: D1 (LabelManager) và IND (Rhino)
Font Chữ thường/In đậm/In nghiêng/Gạch chân, hiệu ứng in dọc và chế độ cắt thủ công.
Điểm khác nhau của các máy:

LabelManager 420P có số dòng in tối đa  là 4 dòng, bàn phím dạng ABC.
Kích thước nhãn tối đa của LabelManager 160, 210D, 280: 12mm; LabelManager 360D, 420P: 19mm.
LabelManager 160 sử dụng pin 6 AAA và không có hiệu ứng “đổ bóng chữ”.
LabelManager 280, 420P kết nối được với PC/Mac thông qua cáp USB và in được mã vạch 12t

Điểm chung của các máy :

Loại nhãn cho máy: D1 (LabelManager) và IND (Rhino) và sử dụng công nghệ in nhiệt
Font Chữ thường/In đậm/In nghiêng/Gạch chân, hiệu ứng in dọc.
Điểm khác nhau của các máy:

LabelManager 500TS, Pnp, Wireless Pnp không giới hạn số dòng in (phụ thuộc vào kích thước của nhãn), Dymo Rhino tối đa 5 dòng.
Kích thước nhãn tối đa của LabelManager PnP: 12mm; Rhino 4200, 5200: 19mm, LabelManager 500TS, wireless PnP, Rhino 6000: 24mm.
Rhino 5200, 6000 không có hiệu ứng “đổ bóng chữ”.
Thư viện biểu tượng đặc biệt và kích thước font chữ của LabelManager PnP, wireless PnP: không giới hạn.
LabelManager 500TS và Rhino 4200 sử dụng bàn phím dạng QWERTY, Rhino  5200, 6000 bàn phím dạng ABC, LabelManager PnP, wireless PnP kết nối với PC/Mac nên không có bàn phím.
LabelManager 500TS, wireless PnP có chế độ tự động cắt tem và có hệ thống sạc.
Rhino 4200, 5200 có chế độ cắt tem thủ công và sử dụng pin 6AA (hoặc có thể sạc lại nếu có pin Li-ion)
Rhino 4200, 5200 không thể kết nối Pc/Mac.

Viết bình luận của bạn